Cho dãy số có các số hạng đầu là 5;10;15;2;,25;,...Số hạng tổng quát của dãy này là

A.

$u_{n}=5(n-1)$

B.

$u_{n}=5n$

C.

$u_{n}=5+n$

D.

$u_{n}=5n+1$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:n=1=>$u_{1}=5.1=5$ n=2=>$u_{2}=5.2=10$ n=3=>$u_{3}=5.3=15$ n=4=>$u_{4}=5.4=20$ n=5=>$u_{5}=5.5=25$;...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.