Cho đồ thị img1 của hàm số img2img3. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

A.

img1có một điểm cực trị.

B.

img1có hai điểm cực trị.

C.

img1có ba điểm cực trị.

D.

img1có bốn điểm cực trị .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1img2  img3  Vì img4là các nghiệm bội bậc hai của img5 nên img6 không đổi dấu khi qua hai nghiệm này, img7 chỉ đổi dấu khi qua img8 Do đó hàm số có hai điểm cực trị.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.