Cho hai số phức z1=a+2iz2=1bi, với a,b . Phần ảo của số phức z¯1+z2 bằng

A.2b .
B.2bi .
C.a+1 .
D.2b .
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.