Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn câu đúng

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không đổi trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Giải theo tự luận Hàm số đã cho xác định trên đoạn Trac nghiem online - cungthi.vn. Ta có: Trac nghiem online - cungthi.vn. Trên đoạn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Bảng biến thiên
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đã cho đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Giải theo Casio (cách 1: sử dụng chức năng MODE 7) Giải theo Casio (cách 2 : sử dụng chức năng tính đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn ) Giải theo Casio (cách 3 : sử dụng chức năng MODE 5 INEQ) Phân tích các sai lầm dễ mắc phải của học sinh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.