Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm mệnh đề sai?

A. Hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đạo hàm của hàm số đổi dấu hai lần
C. Hàm số nghịch biến trên (-;0)
D. Khoảng đồng biến dài nhất là (1;+)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm Ta có đạo hàm của hàm số là: y’ = x3 – 5x2 + 8x – 4 = (x - 2)2(x – 1) Cho y’ = 0 (x - 2)2(x – 1) = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng xét dấu ta xét từng đáp án:

A ĐÚNG vì dựa vào bảng xét dấu đạo hàm thì ta thấy thỏa mãn.

B SAI vì dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, thì ta thấy đạo hàm đổi dấu một lần.

C ĐÚNG vì dựa vào bảng xét dấu đạo hàm thì ta thấy thỏa mãn.

D ĐÚNG vì dựa vào bảng xét dấu đạo hàm thì ta thấy thỏa mãn.

Lời bình: Đối với bài này ta cần chú ý đạo hàm của hàm số khi xét dấu có nghiệm bội chẵn x = 2 nên khi qua nghiệm này ta không đổi dấu. do đó rất nhiều bạn lầm tưởng đạo hàm đổi dấu hai lần dẫn đến bế tắc vì không chọn được đáp án, GÂY MẤT THỜI GIAN.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...