Cho hàm số img1. Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có phương trình lần lượt là:  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1. wimg2, img3 và img4, suy ra img5; img6, img7 và img8, suy ra img9. Do đó img10 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số img11. w img12 và img13, suy ra img14 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số img15.

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.