Cho hình chóp img1 có đáy là hình thang vuông tại img2, img3. Biết img4, img5, img6, img7. Gọi img8 là trung điểm của img9. Tính bán kính mặt cầu đi qua các điểm img10, img11, img12, img13, img14.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  * Do img2img3img4. * Do img5img6img7. * Do img8img9img10. Suy ra các điểm img11, img12, img13 cùng nhìn đoạn img14 dưới một góc vuông nên mặt cầu đi qua các điểm img15, img16, img17, img18, img19 là mặt cầu đường kính img20. Bán kính mặt cầu đi qua các điểm img21, img22, img23, img24, img25 là: img26. Xét tam giác img27 vuông tại img28 ta có: img29 img30 img31.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.