Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3 vuông góc với mặt phẳng img4 là đường cao trong tam giác img5 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1  Do img2 nên C đúng. Ta có: img3 nên B đúng. Mà: img4 Từ (1),(2) suy ra: img5 img6  img7  nên D đúng. Vậy A sai.  

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.