Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành, img1. Cạnh bên img2 và SD vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên). Tính sin của góc tạo bởi SB và mặt phẳng (SAC).

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1Phương pháp : Sử dụng phương pháp gắn hệ trục tọa độ.  Cách giải : Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có : img2  img3  img4   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.