Cho img1. Khi đó giá trị của img2 được tính theo img3 là:  

A.

img1.        

B.

img1.        

C.

img1.                

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+Tự luận : Ta có : img1  Suy ra img2. Ta chọn đáp án D. +Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính: Gán img3 cho a. Lấy img4 trừ đi lần lượt các đáp số ở A, B, C, D. Kết quả nào bẳng 0 thì đó là đáp án.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.