Cho phép tịnh tiến img1 biến điểm img2 thành img3 và phép tịnh tiến img4 biến img5 thànhimg6.        

A.

Phép tịnh tiến img1 biến img2 thànhimg3.

B.

Một phép đối xứng trục biến img1 thành img2.

C.

Không thể khẳng định được có hay không một phép dời hình biến M thành M2.

D.

Phép tịnh tiến img1  biến img2 thànhimg3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.