Chọn phát biểu đúng:         

A.

Các hàm số img1, img2, img3 đều là hàm số chẵn.

B.

Các hàm số img1, img2, img3 đều là hàm số lẻ.

C.

Các hàm số img1, img2, img3 đều là hàm số chẵn. 

D.

Các hàm số img1, img2, img3 đều là hàm số lẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Hàm số img1 là hàm số chẵn, hàm số img2, img3, img4 là các hàm số lẻ. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...