Choose a word that has different stress pattern:

desert                     camel                   gazelle                 jackal

A.

desert  

B.

 camel      

C.

gazelle  

D.

 jackal

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

gazelle  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...