Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She had only just put the phone down when her boss rang back.

A.

Hardly she had put the phone down when her boss rang back.

B.

Hardly she puts the phone down when her boss rang back.

C.

Hardly did she put the phone down when her boss rang back.

D.

Hardly had she put the phone down when her boss rang back.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hardly had she put the phone down when her boss rang back.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...