Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để hàm số img2 nghịch biến trên khoảng img3 .  

A.

3

B.

0

C.

Vô số.

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện xác định: img1. img2.  Hàm số nghịch biến trên khoảng img3img4img5. Vậy có img6  giá trị nguyên.    

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.