img1 tấm thẻ đánh số từ img2 đến img3. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số chẵn.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Xảy ra 2 trường hợp: Trường hợp 1: 2 tấm thẻ lấy ra đánh số chẵn. Trường hợp 2: 1 tấm thẻ đánh số chẵn và 1 tấm thẻ đánh số lẻ. Xác suất cần tìm là: img1.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.