Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là:

A.

Núi cao chiếm ưu thế, hướng núi vòng cung, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

B.

Núi cao chiếm ưu thế, hướng núi đông- tây, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

C.

Núi thấp chiếm ưu thế, hướng núi tây bắc – đông nam, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

D.

Núi thấp chiếm ưu thế, hướng núi vòng cung, các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Địa hình miền Bắc-Đông Bắc Bắc Bộ chủ yếu là núi thấp, hướng chủ yếu là vòng cung (Sông Gâm, Ngân Sơn...), thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng (ĐBSH).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...