Đặc điểm sinh thái phù hợp với cây cao su: 

A.

Cần nhiều đất tốt và phân bón

B.

Đòi hỏi nhiệt, ẩm cao, chống chịu tốt gió bão 

C.

Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được với gió bão 

D.

Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được với gió bão, đất tơi xốp, có độ pH cao 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ưa nhiệt, ẩm, không chịu được với gió bão 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.