Dạng người sống ở cuối kỉ Thứ ba, cách đây từ 2-8 triệu năm là:

A.

Người cổ Homo.

B.

Vượn người hóa thạch Driôpitec.

C.

Người vượn hóa thạch Ôxtralôpitec.

D.

Người cận đại Nêanđectan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Người vượn hóa thạch Ôxtralôpitec.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.