Đặt điện áp img1 (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là ?         

A.

0,80. 

B.

0,71. 

C.

0,50.

D.

0,60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki để đánh giá

+ Ta có: img1 (BĐT Bunhiacopxki:         img2 dấu ‘=’ xảy ra img3).

+ Suy ra: img4. Không mất tính tổng quát ta chọn:         img5

+ Ta có: img6 + Từ đó suy ra : img7  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.