Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào:        

A.

độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.          

B.

điện trở thuần của đoạn mạch.            

C.

điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.                 

D.

tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hệ số công suất của mạch không phụ thuộc điện áp toàn mạch mà chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của mạch (L, C, R, f).

Vậy đáp án đúng là C.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...