Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm img1 mH và tụ điện img2 mắc nối tiếp, một điện ápimg3(img4 thay đổi được). Giá trị của img5 xấp xỉ bằng bao nhiêu thì trong mạch có cộng hưởng điện?

A.

7.10-3 rad/s.        

B.

222 rad/s.        

C.

7024 rad/s.        

D.

7 rad/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Để mạch xảy ra cộng hưởng thì img1 rad/s.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...