Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam img1 Đoàn trường THPT Hai Bà Trưng đã phân công ba khối: khối img2, khối img3 và khối img4 mỗi khối chuẩn bị ba tiết mục gồm: một tiết mục múa, một tiết mục kịch và một tiết mục hát tốp ca. Đến ngày tổ chức ban tôt chức chọn ngẫu nhiên ba tiết mục. Tính xác suất để ba tiết mục được chọn có đủ ba khối và có đủ ba nội dung?  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A 

Chọn ba tiết mục trong chín tiết mục có img1 cách chọn. Gọi img2 là biến cố: ba tiết mục được chọn có đủ ba khối và có đủ ba nội dung. Chọn tiết mục khối img3 có img4cách chọn Chọn tiết mục ở khối img5 có img6 cách Và tiết mục ở khối img7 có 1 cách. Nên có img8 cách chọn Xác suất của biến cố img9: img10.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.