Để tăng dung kháng của tụ điện, ta cần:

A.

tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện.

B.

tăng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C.

giảm tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

D.

tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giảm tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.