Đối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thì vấn đề cần quan tâm nhất trong sự nghiệp giáo dục hiện nay là

 

A.

Đa dạng hóa loại hình đào tạo

B.

Xóa mù và phổ cập tiểu học

C.

nâng cao trình độ học vấn cho người dân

D.

Xây dựng hệ thống giáo dục hoàn chỉnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xóa mù và phổ cập tiểu học

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.