Đồng Bằng Sông Hồng được bồi tụ do phù sa của hệ thống sông:

A.

Sông Hồng - Sông Thái Bình.

B.

Sông Hồng và Sông Đà.

C.

Sông Đà và Sông Lô.

D.

Sông Tiền - Sông Hậu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Đồng Bằng Sông Hồng được bồi tụ do phù sa của hệ thống sông Sông Hồng - Sông Thái Bình ( sgk Địa lí 12 trang 33).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...