Động lực của qúa trình chọn lọc tự nhiên là:

A.

Tồn tại các cá thể thích nghi với nhu cầu của con người từ đó hình thành thứ, nòi khác nhau.

B.

Qúa trình đấu tranh sinh tồn giữa sinh vật và ngoại cảnh.

C.

Tồn tại những cá thể thích nghi nhất với đời sống từ đó hình thành loài mới. 

D.

Do nhu cầu thị hiếu luôn thay đổi của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Qúa trình đấu tranh sinh tồn giữa sinh vật và ngoại cảnh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...