Dung dịch nào sau đây là quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A.

Dung dịch glyxin.

B.

Dung dịch lysin.

C.

Dung dịch alanin.

D.

Dung dịch axit glutamic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Amino axit có số nhóm COOH=NH2 thì không làm chuyển màu quỳ tím. Amino axit có số nhóm COOH>NH2 thì làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. Amino axit có số nhóm COOH<NH2 thì làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Vậy đáp án đúng là B.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.