Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là  

A.

A. 14,88        

B.

B. 20,48        

C.

C. 9,28        

D.

D. 1,92

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A img1  Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại nên Cu2+ phản ứng hết, tạo thành Cu Ta có: img2 img3img4  Do có kim loại dư nên sản phám tạo thành là Fe2+ Bảo toàn e ta có: img5     

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...