Giá trị của biểu thức img1 bằng  

A.

 img1

B.

 2

C.

 -2

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1img2img3img4.

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.