Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa 2 gợn sóng lồi kề nhau là:

A.

img1.

B.

img1.

C.

 λ.

D.

 2λ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Khoảng cách giữa 2 gợn sóng lồi kề nhau là λ

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.