Gọi img1 là tâm của đường tròn img2:img3. Số các giá trị nguyên của img4 để đường thẳng img5 cắt đường tròn img6 tại hai điểm phân biệt img7 sao cho tam giác img8 có diện tích lớn nhất là

A.

1

B.

3

C.

2

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi: img2tâm của img3img4, để img5 tại img6 phân biệt khi đó: img7  Xét img8có : img9 Dấu “=” xảy ra khi : img10img11  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.