Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 10cos(4πt + π/3) cm và x2 = 10img1cos(4πt + π/12) cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là:

A.

 1008s.

B.

 6041/8s.

C.

2017/8s.

D.

 2017/12s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Dễ dàng tính được: img1. Bài toán khoảng cách quy về bài toán 1 vật dao động qua vị trí cách VTCB 5 cm. Tới đây ta giải bình thường + trong 1 chu kì hai chất điểm cách nhau 5cm sẽ có 4 vị trí phù hợp trên đường tròn của d. Tách: img2Vấn đề ta cần xử lí là tìm t0: Tại t = 0 img3. Từ đường tròn xác định được: img4

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.