Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác img1 được cho sau đây img2

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 nên hàng cao nhất mà img2 nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng trăm. Do đó ta phải quy tròn số 17638 đến hàng trăm. Vậy số quy tròn là 17700 (hay viết img3).

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.