Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó giảm xuống thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A.Thu hẹp sản xuất.
B.Mở rộng sản xuất.
C.Giữ nguyên quy mô sản xuất.
D.Tái cơ cấu sản xuất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Li gii
Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó giảm xuống thì người sản xuất sẽ làm theo phương án thu hẹp sản xuất.
=> Chn đáp án A

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.