Khu vực từ Đà Nẵng trở vào, về mùa đông có thời tiết đặc trưng là:

A.

Lạnh lắm.

B.

Nóng, khô.        

C.

Lạnh, khô.

D.

Nóng, ẩm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khu vực từ Đà Nẵng trở vào, về mùa đông có thời tiết đặc trưng là nóng, khô. Chính xác hơn là dải ven biển từ Đà Nẵng trở vào phía nam có thời tiết nóng ẩm còn Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết nóng khô. 

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.