Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, khi vừa đi qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 91 mJ. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng còn 64 mJ. Nếu đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm còn bao nhiêu? Biết A > 3S  

A.

33 mJ .

B.

42 mJ.        

C.

10 mJ.

D.

19 mJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Vì img1 nên ta luôn có img2  Từ hình vẽ ta có img3  Tương tự như vậy cho hai trường hợp còn lại img4img5  img6   

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...