Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo là 14 cm, tần số góc ω = 2π rad/s. Tốc độ của vật khi pha dao động bằng img1 rad là:

A.

img1 cm/s.        

B.

img1cm/s.        

C.

 7π cm/s        

D.

img1cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ dao động của vật A = 0,5L = 7 cm. Tốc độ của vật img1 cm/s.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.