Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A.

3,2 m/s.

B.

5,6 m/s.

C.

4,8 m/s.

D.

2,4 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ hình vẽ: img1 

Biên độ dao động của M: img2 

Vận tốc cực đại của điểm M: img3  img4 

Góc quét: img5img6 

Chu kì dao động: img7 

Vận tốc truyền sóng: img8.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.