Một vật dao động điều hòa là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình: img1(cm), img2cm. Tính từ lúc t = 0, thời gian nhỏ nhất lúc gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là ?        

A.

img1s.        

B.

img1s.        

C.

 img1s.        

D.

img1s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1 

+ Phương trình dao động tổng hợp img2 cm.

+ Tại t = 0, vật đi qua vị trí có li độ img3 theo chiều dương, gia tốc của vật có độ lớn lớn nhất tại vị trí biên

→ biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn, ta thu được. img4s    

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.