Một vật dao động điều hòa từ một điểm M trong quỹ đạo đi 8 cm thì đến biên. Trong img1chu kỳ tiếp theo vật đi được 8 cm. Vật đi thêm 0,5 s thì đủ một chu kỳ. Tính biên độ và chu kì dao động.

A.

12 cm, 2 s.

B.

img1cm, 1,5 s.

C.

img1cm, 2 s.        

D.

 12 cm, 1,5 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  Dựa vào sơ đồ img1 .

Đoạn img2.

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.