Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = A1cos(ωt), x2 = A2cos(ωt). Biên độ dao động tổng hợp là:

A.

.

B.

A = A1 – A2.

C.

A = A1.A2.

D.

A = A1 + A2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A = A1 + A2.

Vì hai dao động cùng pha nên biên độ dao động tổng hợp bằng biên độ hai dao động thành phần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.