Một xe  đua chuyển động đều dọc theo quĩ đạo được vẽ trên hình. Trên phần chia nào trên hình thì gia tốc là lớn nhất?

A.

Từ 1 đến 2.

B.

Từ 3 đến 4.

C.

Cả hai đoạn trên.

D.

Đoạn 2 - 3 và 4 - 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ 3 đến 4.

Đoạn 3 - 4 có R nhỏ sẽ có aht lớn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...