Một bể nước có hình dạng là một hình hộp chữ nhật với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là img1 . Thể tích của bể nước đó là:         

A.

 img1.

B.

3img1.

C.

3img1.

D.

2 img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thể tích bể là 2.1.1,5=3img1 

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.