Muối amoni cacbonat có công thức hóa học là:

A.

NH4CO3.

B.

(NH3)2CO3.

C.

(NH4)HCO3.

D.

(NH4)2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(NH4)2CO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.