Muốn lao động trẻ ở nước ta nhanh chóng trở thành lực lượng sản xuất có hiệu quả thì phương hướng đầu tiên là:

A.

Thành lập các trung tâm tư vấn việc làm.

B.

Phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp.

C.

Tổ chức hướng nghiệp.

D.

Có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.