Nếu hình ảnh cành củi khô trong dòng thơ "Củi một cành khô lạc mấy dòng" (Tràng giang, Huy Cận) được thay thế bằng một hình ảnh khác - chẳng hạn "cánh bèo" - thì sức gợi cảm của dòng thơ này, chắc chắn, sẽ thay đổi như thế nào?

A.

Làm giảm đi cảm giác buồn nhớ, cô đơn.

B.

Làm tăng thêm cảm giác buồn nhớ, cô đơn.

C.

Làm tăng thêm cảm giác về sự khô héo, trôi nổi.

D.

Làm mất đi cảm giác về sự khô héo, vật vờ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Làm mất đi cảm giác về sự khô héo, vật vờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.