Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình img1 có dạng img2 với img3 là các số nguyên và nguyên tố cùng nhau. Tính img4  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phương trình img1                                        img2 = Nhận thấy img3 không thỏa mãn phương trình.  = Nhân hai vế cho img4 ta được img5                              img6 Suy ra nghiệm dương nhỏ nhất là img7 Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...