Người kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định là thể hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. phát triển kinh tế,
B. giải pháp hoàn vốn.
C. triệt tiêu cạnh tranh.
D. bài trừ tệ nạn.  
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.