Người ta xây một bể chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng img1. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là img2đồng/m2. Hãy xác định kích thước của bể sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất. Chi phí đó là.

A.

img1 triệu đồng.

B.

img1 triệu đồng.        

C.

img1 triệu đồng.

D.

img1 triệu đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là chiều rộng của đáy bể, khi đó chiều dài của đáy bể là img2img3 là chiều cao bể. Bể có thể tích bằng img4. Diện tích cần xây là: img5. Xét hàm img6. Lập bảng biến thiên suy ra img7. Chi phí thuê nhân công thấp nhất khi diện tích xây dựng là nhỏ nhất và bằng img8. Vậy giá thuê nhân công thấp nhất là: img9đồng.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.